Colofon
Last update: 25-02-2012

Deze site werd ontworpen en gerealiseerd door Marcel LEYS
Ze werd opgebouwd met de programma's "Dreamweaver 4 " en "Flash 5".
Voor de fotopagina's werd gebruik gemaakt van de "Webfotogallerie" in Photoshop

This site has been disigned and produced by
Marcel LEYS
It has been constructed with the
"Dreamweaver 4"and"Flash 5" programs.
The"Webphotogallery" in Photoshop was used
for the photograph pages.


Met dank aan de dienst "Bijscholing" van de VUB, en de lesgever Marcel MOMBEEK
voor de prachtige uiteenzettingen over Dreamweaver en Flash
Thanks go to the "Extra training course"
of the VUB,and the instructor Marcel MOMBEEK
for the splendid explanation about
Dreamweaver and Flash

©

Marcel LEYS heeft copyright op alle foto's van
deze site

Marcel LEYS has copyright on all
photographs of this site